ATEX Консулт Директиви

За нас


Фирма АТЕКС Консулт ЕООД е регистрирана през 2006 г. от висококвалифицирани специалисти, натрупали опит в работата си по редица проекти в чужбина и у нас.

Фирмата възниква, за да отговори на повишеното търсене към компетентни и опитни специалисти, познаващи

АТЕХ

 Директивите и добрите Европейски практики в областта на експлозивната атмосфера.

Предметът на дейност на фирмата е свързан основно с извършването на консултантски и проектантски услуги по Европейските

ATEX

 Директиви и съответстващите им Европейски Стандарти и Национални Наредби.