ATEX наредби и директиви

Законодателство


Съществуват две Директиви на Европейския Парламент и Съвета на Европа, свързани с опасните места, където може да възникне експлозивна атмосфера:


Двете Директиви заедно са наречени

АТЕХ

 Директиви.

АТЕХ

  е абревиатура от френския термин

AT

mosphères

EX

plosives”.

Всяка от тези Директиви е съпътствана от поредица Европейски стандарти, които дават насоки за изпълнението им.

В България съществуват 3 Наредби, с които се въвежда и узаконява действието на

АТЕХ

 Директивите: