Атекс Консулт Партньори

Партньори


В нашата дейност често ни се налага да ползваме подкрепата и услугите на нашите партньори.

„ЕлНет” ЕООД – www.elnet-bg.com

„ЕлНет” ЕООД е търговско дружество, предлагащо взривобезопасни продукти, съгласно

АТЕХ

 Директива
94/9/ЕО (АТЕХ 95).